Ειδικά τεμάχια flashings για την έντεχνη αποπεράτωση του κτιρίου, κατασκευασμένα και μελετημένα για τις αισθητικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής από χάλυβα γαλβανισμένο ή και προβαμμένο, INOX,* αλουμίνιο,* χαλκό,* σε μήκη έως 8.00m.

ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΣ mm Υ01 - Υ06 Υ07 Α08 - Α10 Α11 Α12 Α13 Γ14 - Γ15 Γ16 - Γ19 N20 021 - 022 Σ23 - Σ25 K26
ΧΑΛΥΒΑΣΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΦΗ 0.5 - - - V V - * - - - -V -
0.8 * V V V * V V V V - - V
1.0 * - - - - - * * - - - -
1.5 V - - - - - * * - V - -
2.0 V V - - - - - - - V - -
ΒΑΦΗ 0.6 - - - V V * * - - - - -
0.8 V V V V * V V V V V V V
V = προτεινόμενο     * = κατά παραγγελία    - = δεν υπάρχει   ** = primer κατά παρραγγελία